Skånska lökproducenten Almhaga Gård testar ogräsroboten Ekobot i större skala i lökproduktion

En av Sveriges största lökproducenter, Almhaga Gård, testar sedan två år tillbaka den svenskutvecklade ogräsroboten Ekobot på 3 av sina drygt 300 hektar med lök. Detta för att kunna öka skörden och minska användningen av bekämpningsmedel.

Försöken med mekanisk ogräsbekämpning med Ekobot började 2021 på Almhaga och under 2022 har man testat systemet i större skala på totalt cirka 3 hektar.

– Vi blev intresserad av Ekobot för vi tror det är en del av framtiden med mekaniska ogräsrobotar. Den kemiska behand- lingen är viktig för oss, men vi har också sett i odlingen att sprutmedlen vi använ- der sätter tillbaka tillväxten på löken. Det verkar också som att vissa sprutmedel gör att plantorna blir känsligare för bladmögel som tar mycket skörd vid oss. Så en minskad användning av kem är något vi hela tiden arbetar med. Här kan Ekobot helt klart vara ett av flera framtida mekaniska alternativ för oss, säger Axel Isaksson odlingsansvarig Almhaga Gård

Läs mer om Almhaga Gård och Ekobot på https://www.ekoweb.nu/

Online demo of our robot system Ekobot

If you are interested in learning more about our robot system Ekobot, book an online demo.

Choose date and time
Name
Mail

Interested in seeing our robot systems in operation in 2022

Register your interest below and we will book you in.

Name
Mail

Demos in the Netherlands

We conduct a number of field demonstrations in the Netherlands. Keep an eye on upcoming events.
Choose date and time
Name
Mail

Demos in Sweden

We conduct a number of demonstrations in Sweden.  Keep an eye on upcoming events.

Choose date and time
Name
Mail