Valberedning utsedd inför årsstämma 2022 i Ekobot AB

I enlighet med beslut på Ekobots årsstämma den 12 maj 2021 meddelas härmed att bolagets större ägare mellan sig har utsett en valberedning

Valberedning
I enlighet med beslut från Ekobots årsstämma den 12 maj 2021 om principer för valberedning har en valberedning utsetts inför årsstämman 2022.

Valberedning inför årsstämman 2022

  • Anders Blomberg, valberedningens ordförande och utsedd av Unibap AB (publ)
  • Ulf Nordbeck, eget innehav
  • Tord Cederlund, eget innehav

Därutöver kommer Thomas Lindgren, styrelseordförande i Ekobot AB (publ), att adjungeras till valberedningen. Inget arvode ska utgå till ledamöterna för deras arbete i valberedningen. Valberedningen ska dock ha rätt att på begäran erhålla resurser från bolaget såsom sekreterarfunktion i valberedningen samt rätt att belasta bolaget med kostnader för rekryteringskonsulter samt resor relaterade till uppdraget, om det bedöms erforderligt.

Valberedningen ska lägga fram förslag till beslut i följande frågor för årsstämman 2021:
a) Förslag till ordförande vid årsstämman
b) Förslag till styrelseledamöter och styrelseordförande
c) Förslag till arvoden och annan ersättning för styrelseuppdrag för var och en av styrelseledamöterna
d) Förslag till val och arvodering av revisorer
e) Vid behov föreslå ändringar i instruktionen för valberedning

Lämna förslag till valberedningen
Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra detta skriftligen:

  • Eller per brev/post till följande adress:
    Ekobot AB (publ)
    att: Valberedningen
    Slakterigatan 10, 721 32 Västerås

Om Ekobot
Ekobot AB (publ), baserat i Västerås, bedriver verksamhet utifrån affärsidén att utveckla, tillverka och sälja autonoma jordbruksrobotar som möjliggör effektiv precisionsodling där ogräshantering sker helt utan eller med minimal användning av herbicider. Bolagets vision är att ge jordbrukssektorn ett långsiktigt hållbart alternativ för att minska eller helt avveckla kemisk besprutning i odlingar av grödor för humankonsumtion.

För mer information, se Ekobots hemsida www.ekobot.se
Augment Partners AB, tel. +46 8 505 651 72, e-post: info@augment.se är Bolagets Certified Adviser.

Online demo of our robot system Ekobot

If you are interested in learning more about our robot system Ekobot, book an online demo.

Choose date and time
Name
Mail

Interested in seeing our robot systems in operation in 2022

Register your interest below and we will book you in.

Name
Mail

Demos in the Netherlands

We conduct a number of field demonstrations in the Netherlands. Keep an eye on upcoming events.
Choose date and time
Name
Mail

Demos in Sweden

We conduct a number of demonstrations in Sweden.  Keep an eye on upcoming events.

Choose date and time
Name
Mail