Eduard Meijer

ledamot
Aktier i bolaget: 2616116

Eduard Meijer har en bakgrund inom industriell design och affärsadministration. Han har mer än 20 års erfarenhet av ledande befattningar inom Lely, ett av världens ledande företag inom jordbruks- och mejerisektorn. Sedan 2013 är Eduard Meijer verkställande direktör för Navus Ventures B.V., ett oberoende holländskt investmentbolag med nära kopplingar till Lely.

Eduard Meijer representerar aktier innehavda av Navus Ventures B.V.

Antal aktier: 2 616 116.

Online demo of our robot system Ekobot

If you are interested in learning more about our robot system Ekobot, book an online demo.

Choose date and time
Name
Mail

Interested in seeing our robot systems in operation in 2022

Register your interest below and we will book you in.

Name
Mail

Demos in the Netherlands

We conduct a number of field demonstrations in the Netherlands. Keep an eye on upcoming events.
Choose date and time
Name
Mail

Demos in Sweden

We conduct a number of demonstrations in Sweden.  Keep an eye on upcoming events.

Choose date and time
Name
Mail