Mattias Jansson

Ledamot
Aktier i bolaget: 5000
Teckningsoptioner: 10000

Lantbrukare i Faringe Kyrkby med mjölkproduktion och växtodling på ca 500 ha.

Ordförande i Faringe-Bladåkers LRF samt aktiv i LRF på kommunal och regional nivå. Styrelseledamot i Närdinghundra Hushållningssällskap. Medlem i Arla, ordförande i Almunge-Funbo moderaterna samt ingår i den moderata kommunfullmäktige i Uppsala kommun.

Online demo of our robot system Ekobot

If you are interested in learning more about our robot system Ekobot, book an online demo.

Name
Mail

Interested in seeing our robot systems in operation in 2022

Register your interest below and we will book you in.

Name
Mail

Demos in the Netherlands

We conduct field demonstrations on 4 occasions in the Netherlands.

Choose date and time
Name
Mail

Demos in Sweden

We conduct field demonstrations on 4 occasions in Sweden. The tests take place at Almhaga Gård in Skåne.

Choose date and time
Name
Mail