Tord Cederlund

ledamot
Aktier i bolaget: 1400752

Tord Cederlund, med en bakgrund av 15 år som auktoriserad revisor, startade ett av de första privata finansbolagen i Sverige. Tord har därefter engagerat sig som investerare och rådgivare i start-up bolag i Sverige och internationellt, samtidigt som Tord under 20 år var bosatt i Bryssel, dock numera i Stockholm. Initiativtagare till SIC - Swedish Investors Club, Bryssel och Stockholm.

Online demo of our robot system Ekobot

If you are interested in learning more about our robot system Ekobot, book an online demo.

Choose date and time
Name
Mail

Interested in seeing our robot systems in operation in 2022

Register your interest below and we will book you in.

Name
Mail

Demos in the Netherlands

We conduct a number of field demonstrations in the Netherlands. Keep an eye on upcoming events.
Choose date and time
Name
Mail

Demos in Sweden

We conduct a number of demonstrations in Sweden.  Keep an eye on upcoming events.

Choose date and time
Name
Mail